Navn

Det er vigtigt at vi får oplyst det navn som står anført i dit gyldige pas. Stemmer dit navn ikke overens med det i passet, vil du med stor sandsynlighed blive nægtet boarding. Alle omkostninger forbundet med evt. nye billetter er for egen regning, ligesom omkostninger forbundet med at ændre dit navn på billetten inden afrejsen også er for egen regning. Pris for dette oplyses for den aktuelle situation.