Generelle betingelser

Teknisk arrangør 
Billetkontoret A/S (CVR. Nr. 13451532) er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 650 og vore rejser er arrangeret i samarbejde med lokale turarrangører og hoteller.
Tilmelding og depositum 
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum på min. 25% af rejsens fulde pris, eller minimum kr. 1.500,- pr. person er rettidigt modtaget. Bemærk, depositumsbeløb kan være højere end 25% afhængig af evt. annulleringsregler på de tilbudte produkter. Med indbetaling af depositum bekræfter du samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i kataloget oplyste vilkår for rejsen. Er indbetaling ikke modtaget inden den angivne frist, bortfalder aftalen.
Slutbetaling 
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt og modtaget senest 50 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Sker betaling med kreditkort pålægges gebyr. Billetter og øvrige rejsedokumenter bliver herefter fremsendt således, at de er modtaget senest 7-10 dage før afrejsen.
Rejsens pris og rabatter
En rejses pris omfatter de ydelser, der vil være specificeret i bekræftelse og fremsendte dokumenter. Tillæg og evt. rabatter for særlige ydelser vil ligeledes være nævnt heri.
Gebyrer
Ved køb af enkeltydelser, f.eks. hotelophold, billeje, teaterbilletter eller andet landarrangement uden fly opkræver Billetkontoret A/S et reservationsgebyr på kr. 250,- pr. person.
Skatter og afgifter
Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Mange lande har lokale lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande kan med meget kort varsel ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.
Ændring/Afbestilling og overdragelse af rejsen 
En rejse kan ændres/afbestilles omkostningsfrit indtil depositum og/eller slutbetaling er modtaget. Efter indbetaling af depositum og/eller slutbetaling er aftalen bindende, og efterfølgende ændring/afbestilling vil altid være forbundet med omkostninger. For annullering af pakkerejser (fly samt anden ydelse såsom hotel el. billeje) er de generelle regler følgende: Annulleres mere end 50 dage før afrejse, er annulleringsgebyr svarende til det indbetalte depositum. Annulleres fra 50 til 30 dage før afrejsen er gebyret 50%, og annulleres mindre end 30 dage før afrejse er gebyret 100%, altså hele rejsens pris. Disse gebyrer opkræves med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen for den pågældende rejse eller i arrangørens katalog. For reservation kun af fly, skal betaling ske straks og ændring/annullering er sjældent muligt. For køb af billetter til f.eks. teater, koncerter, shows og sportsbegivenheder kan disse ikke refunderes. Fraråder Udenrigsministeriet at rejse til et rejsemål, kan rejsen frit annulleres helt op til afgang. Se udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk. Overdragelse af rejsen til en anden person er pga. luftfartselskabernes regler sjældent muligt. SAS tillader dog overdragelse mod gebyr, spørg altid Billetkontoret A/S eller luftfartselskabet om de gældende regler.
Afbestilling ved sygdom
Det anbefales, at der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. For at forsikringen træder i kraft, skal en afbestilling ske inden påbegyndt rejse, med dette menes, at afbestillingen er foretaget indenfor Billetkontorets A/S åbningstider. Udenfor Billetkontorets A/S åbningstid skal afbestilling ske hos flyselskabet. Det forudsættes, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er 6% af risikoen, dog minimum DKK 75 pr. person. Forsikring skal tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedatoen.
Rejseforsikring 
Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs, afhængigt af landet. Det anbefales derfor kraftigt, at tegne en rejseforsikring, der dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Vejledning herom fås hos rejsebureauet. Gouda Rejseforsikring stiller krav om helbredsattest for personer, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år under rejsen. Blanket rekvireres hos Gouda Rejseforsikring på tlf. 88 20 88 20, emailgouda@gouda.dk, eller hentes på nettet www.gouda.dk.
Lavprisbilletter/Separate billetter 
Hvis der ønskes at drage fordel af de mange lavpris billettyper, kortvarige kampagner o.l. der findes på markedet og kombinere sådanne billetter på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter, og betales umiddelbart efter bestillingen. Disse billettyper kan ofte hverken ændres eller refunderes. Hverken rejsebureauet eller de involverede luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger til nye billetter, overnatninger m.v., der kan opstå af den grund. Se afsnittet om forsinket fremmøde-forsikring.
Forsinket fremmødeforsikring 
Trafik og vejrforhold m.v. kan foranledige situationer, hvor forbindelser ikke nås. Det anbefales at tegne en forsikring mod forsinket fremmøde. Denne dækker bl.a. ulemper og følgevirkninger hvis fx flere forskellige transporter ikke længere passer sammen, inkl. forsinket fly/tog til København. Uden denne forsikring afholder du selv udgifterne til at indhente rejsen.
Rejsegarantifondens konkursdækning
Købes en pakkerejse (f.eks. fly inkl. hotel) hos et dansk registreret rejsebureau, er du automatisk sikret mod et flyselskabs konkurs via Rejsegarantifonden. Købes alene en flybillet er du ikke dækket af Loven om Pakkerejser, og derfor anbefales det at tegne en konkursforsikring ved bestillingen som koster DKK 50,- pr. person pr. flyselskab som indgår i rejseplanen.
Flytider i rejseplan, billetter og genbekræftelse af hjemrejse 
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der efterfølgende forekomme tidsændringer. Kontrollér derfor altid aktuelle afgangstider via internet, tekst tv, skærme i lufthavn m.v. Kontakt rejsebureauet såfremt tiderne afviger væsentligt fra den oprindelige bestilling/bekræftelse.

Det er den rejsendes eget ansvar at holde sig orienteret om evt. tidsændringer på rejsen, hvad angår fly, hotel, billeje, udflugter og lign. Check derfor altid afgangstider via internet, hos lokal leverandør, flyselskab eller rejsebureau og hold øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i lufthavn m.v.
Informationerne i rejseplanen er vejledende og rejsebureauet er ikke ansvarlig for ændringer i rejseplanen, som flyselskaberne måtte foretage.

 

Check-in tid og håndbagageregler 
Mødetiderne kan variere fra lufthavn til lufthavn og fra flyselskab til flyselskab. Oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedr. gates og terminaler er kun vejledende, og kan ændre sig løbende. Det anbefales, at du før afrejsen og ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Der bør afsættes god tid, da der skal tages højde for lange check-in-køer samt sikkerhedscheck. Man kan med fordel anvende check-in automaterne, som forefindes i bl.a. Københavns Lufthavn.

Bemærk at håndbagagen ikke må indeholde skarpe genstande og lighter. Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose ved sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk
Rejser til USA 
For at kunne rejse ind i USA skal man forhåndsregistreres og godkendes. Dette skal ske senest 72 timer før indrejse i USA. Den rejsende er selv ansvarlig for at foretage registrering via denne officielle hjemmeside: https:\\esta.cbp.dhs.gov. Desuden skal man ved alle rejser til USA oplyse sin fødselsdato, da denne skal indsættes i reservationen.
Bagage 
Det er ikke muligt at oplyse generelle bagageregler. Efter d. 1. april 2011 blev bagagereglerne ændret, og hvert flyselskab fastsætter nu selv hvor meget bagage, det er tilladt at medbringe og hvor meget det må veje. Rejser du flere strækninger med forskellige flyselskaber så vær opmærksom på, at det på én strækning kan være tilladt at medbringe 23 kilo og på en anden kun 20 kilo. Der er også flyselskaber (lavpris), som slet ikke inkluderer bagage i flyprisen og dette skal således betales udover. Ligeledes opkræves ofte gebyr ved rejse fra USA's fastland til USA's øer, hvis der indskrives mere end 1 stk. bagage.

Det tilladte antal bagage og vægt vil altid fremgå af den udstedte flybillet og rejseplan, så hold øje med udleverede rejsedokumenter. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt, og er man i tvivl om reglerne, kan man slå op på flyselskabernes hjemmesider eller forhøre sig hos rejsebureauet.
Pas, visum og vaccinationer 
Kunden skal selv sørge for de rette og nødvendige pas, visa samt vaccinationer. Billetkontoret A/S oplysninger om gældende forhold vedrørende dette er kun gyldige for rejsende med dansk pas. Har I ikke dansk pas, skal dette oplyses til Billetkontoret A/S ved bestillingen af rejsen og ydermere skal rejsende uden dansk pas selv søge oplysning om indrejsebetingelser hos besøgslandets ambassade eller konsulat. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Vedrørende vaccinationer henvises der til egen læge, Seruminstituttet eller anden vaccinationscentral. Ved undladelse af information om pasforhold til Billetkontoret A/S bærer kunden selv det fulde ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer, mv. måtte medføre. På rejser uden for EU-lande skal pas normalt have gyldighed i mindst seks måneder efter hjemrejsedatoen.
Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m. 
Har du ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/eller indfundet dig på de angivne tidspunkter, eller kan du ikke gennemføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har du ikke krav på godtgørelse. Ved køb af en flybillet med mere end én strækning skal alle forudgående strækninger flyves for at den sidste strækning er gyldig. Luftfartsselskaberne har ret til at annullere videre strækninger såfremt passageren ikke møder op til én eller flere strækninger i den udstedte billet.
Reklamationer 
Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet eller Billetkontoret A/S, således at fejl/mangler kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis fejl/mangler ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. NB! Binder du dig kontraktligt med din underskrift på et dokument, fx ved udlevering af lejet bil, vil denne være bindende, uanset hvilke mundtlige informationer der måtte være afgivet, og Billetkontoret A/S kan derfor ikke være behjælpelig med erstatning eller refundering af beløb betalt grundet evt. misforståelser.
Prisændringer efter aftalens indgåelse
Billetkontoret A/S forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Billetkontoret A/S ikke kan eller har kunnet tage højde for. Aftalte pris for et pakkearrangement kan ikke ændres mindre end 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.
Valutakurser
Hvor prisen er opgivet i fremmed valuta, vil Billetkontoret A/S omregningskurs til DKK være bankkursen på bestillingsdagen med et mindre kurssikringstillæg på 3%.
Ansvar ved salg af pakkerejser/enkeltydelser 
Ved køb af en pakkerejse er Billetkontoret A/S rejsens tekniske arrangør. Ved køb af en enkeltydelse, som eksempelvis kun omfatter flybillet, optræder Billetkontoret A/S udelukkende som formidler for de pågældende flyselskaber. Det betyder, at det er flyselskaberne, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Betingelserne udleveres med billetten. Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for pakkerejser og almindelige regler for salg af flybilletter, som udleveres på forlangende.
Luftfartsselskabernes ansvar 
De deltagende luftfartselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egne bestemmelser.
Genbekræftelse
I lande uden for Europa, anbefaler vi, at I får jeres flybilletter genbekræftet senest 72 timer før på-begyndelse af hjemrejsen. Sker genbekræftelse ikke, kan flyselskabet disponere over din plads. Genbekræftelse skal ske direkte til det flyselskab, I skal flyve med, eller til et lokalt autoriseret rejsebureau. I kan ikke forvente at få krav over for flyselskab, formidler eller arrangør ved virkninger opstået som følge af manglende genbekræftelse, opfyldt. Ved genbekræftelse vil I kunne få oplysninger om eventuelle ændringer i rejseplanen.
Værneting/Lovret 
Et hvert krav mod Billetkontoret A/S skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.